Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Balthazar Kookwinkel hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van je verzamelen, gebruiken en verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Verklaring lezen over je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Wij raden je aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via: info@balthazarkookwinkel.nl

Balthazar Kookwinkel is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. Balthazar Kookwinkel zal er alles aan doen om je privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Balthazar Kookwinkel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval :

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens aan ons zijn verstrekt/door ons zijn verkregen;

 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Om je uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van je gegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van de gegevens gewaarborgd is;
 • Geen gegevens verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, (bijv. het versturen van je bestelling) dan wel voor een wettelijke grondslag;
 • Je rechten omtrent uw persoonsgegevens respecteren, en je daarop wijzen in deze Privacy Verklaring.

HOE GEBRUIKT BALTHAZAR KOOKWINKEL JE GEGEVENS?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Balthazar Kookwinkel  je persoonsgegevens verwerkt. We geven aan welke gegevens voor welke doelen worden gebruikt, de juridische grondslag en hoelang wij de gegevens bewaren.

DOEL

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doelen: aankoop van een produkt; bestelling van een produkt; versturen van een produkt; het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; deelname aan ons vaste klantenspaarsysteem.

VEILIGHEID

Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam-, adres- en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren. Wij gebruiken daartoe een beveiligde (SSL)verbinding. Ook je betaling gaat via deze beveiligde verbinding.

GRONDSLAG VERWERKING

De juridische grondslagen voor de verwerking van je gegevens zijn:

 • (koop)overeenkomst
 • toestemming
 • wettelijke verplichting (afdracht belastingen en financiële administratie)

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij van je verwerken ontvangen wij direct, of via onze website, van jezelf: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens (bij bestellingen).

BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel. Daarnaast gelden wettelijke bewaartermijnen voor de belastingdienst en de financiële administratie.

Voor de nieuwsbrief en het vaste spaarsysteem bewaren wij je gegevens tot wederopzegging. Berichten in het online Gastenboek bewaren wij tot je ons verzoekt om verwijdering. De hier bedoelde verzoeken tot stopzetting en verwijdering kun je zenden aan: info@balthazarkookwinkel.nl

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die wij van je hebben ontvangen kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van:

 • verzorgen van de financiële administratie
 • afdracht van belastingen
 • versturen van bestellingen en aankopen

Dit valt onder onze verantwoordelijkheid. Natuurlijk hebben wij met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten afgesloten. 

RECHTEN OMTRENT JE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, en overdracht. Mocht je van je recht(en) gebruik willen maken verzoeken wij je ons een bericht te sturen. Je kunt je uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens door ons op ieder moment intrekken, wij verzoeken je dan ons een bericht te sturen via info@baltazarkookwinkel.nl

WIJZIGINGEN

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde Privacy Verklaring wordt gepubliceerd op onze website. Wij raden je daarom aan onze website regelmatig te bezoeken.

VRAGEN EN KLACHTEN

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Balthazar Kookwinkel je gegevens verwerkt, neem dan contact met ons op via info@k-ook.nl. Ook als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via info@balthazarkookwinkel.nl Daarnaast kun je altijd contact opnemen met, en een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Balthazar Kookwnkel, Gijsbrecht van Amstelstraat 164, 1214 BD Hilversum Kvk: 56063458